Αρτοποιός με εμπειρία ζητά δουλειά, στην Ανατολική Αττική.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6985567950