Η Αρτόζα ζητά πωλήτρια ή πωλητές για αρτοποιείο στις περιοχές Λητή, Λαγκαδά, Δρυμό Θεσσαλονίκης. Προσφέρεται ασφάλιση, ικανοποιητικές αποδοχές, και εξέλιξη σε φιλικό περιβάλλον. Επιθυμητή προϋπηρεσία.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2394032343Email: [email protected]