Η Αρτόζα ζητά Ζαχαροπλάστη και Βοηθό Ζαχαροπλάστη για εργασία στον Δρυμό Θεσσαλονίκης. Προσφέρεται ασφάλιση, ικανοποιητικές αποδοχές και εξέλιξη σε ένα φιλικό περιβάλλον. Επιθυμητή προϋπηρεσία.Τηλ. Επικοινωνίας: 2394032343Email: [email protected]