αρτοποιοσ

51. Μάρτιος-Απρίλιος 2010

Χαμηλότερες πωλήσεις και, κατά συνέπεια, περαιτέρω επιδείνωση της κερδοφορίας τους παρουσίασαν στην απόλυτη πλειονότητά τους οι ελληνικές επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια του 2009, σύμφωνα με την πρόσφατη Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου. Περισσότερες από μία στις πέντε επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αναγκάσθηκαν να μειώσουν το προσωπικό τους (συνολικά 4.000 άτομα). Σήμερα, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται κλίμα σχετικής αισιοδοξίας ότι το 2010 θα υπάρξουν σημάδια ανάκαμψης στις ΟΕ-ΕΕ, κάτι που δεν φαίνεται, όμως, να ισχύει και για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις μοιάζει ετούτη την ώρα αβέβαιο αν και το εμπόριο εξακολουθεί να παραμένει ο «μέγας εργοδότης» στην ελληνική οικονομία. Επίσης, δεν είναι πολλοί οι μικρομεσαίοι που εκτιμούν ότι τα φορολογικά μέτρα επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία στην αγορά. Ειδικότερα, όσον αφορά τις εκτιμήσεις της Ετήσιας Έκθεσης για το 2009, πέραν των προαναφερθέντων, τρεις στις τέσσερις ΑΕ και ΕΠΕ διατηρούν την επενδυτική τους δραστηριότητα αμετάβλητη και μια στις πέντε τη μειώνει. Μόνο μια ισχνή μειονότητα πραγματοποιεί περισσότερες επενδύσεις. Ακόμη ασθενέστερη εκτιμάται η επενδυτική δραστηριότητα των ΟΕ και ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν δυσάρεστη έκπληξη για τις εμπορικές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στην έκθεση καθώς οι περσινές τους προβλέψεις απέχουν πολύ από τις φετινές τελικές τους εκτιμήσεις.

Ως προς τις προβλέψεις για το 2010, για τα κέρδη στις ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις υπάρχει θετική αναστροφή του κλίματος και μείωση αλλά όχι αναστροφή της απαισιοδοξίας μεταξύ των ΑΕ και ΕΠΕ. Η επενδυτική διάθεση των ΟΕ – ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερη από εκείνη των ΑΕ και ΕΕ. Στο μέτωπο της απασχόλησης υπάρχει αναστροφή των αρνητικών σχεδίων των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων και μικρή βελτίωση των σχεδίων των ΑΕ και ΕΠΕ.

Ένα ακόμα ενθαρρυντικό στοιχείο για τη φετινή χρονιά είναι ότι το μήνα Ιανουάριο καταγράφηκε μείωση 22,3% στην αξία των ακάλυπτων επιταγών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ, γεγονός που ίσως υποδηλώνει μια βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην αγορά. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα έρθουν άλλες μέρες, και ότι θα φανούν οι πρώτες αχτίδες φωτός στο σκοτεινό τούνελ που βρισκόμαστε.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

[logo-carousel id=logos]