fbpx

Ιούλ 16, 2020 | Νεα, Νομοθεσία

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Όλα τα SOS για την ηλεκτρονική τιμολόγηση που ξεκινά από φέτος

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ my Digital Accounting and Tax Application (myDATA) εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δρομολογεί την κατάργηση των χάρτινων τιμολογίων και την καθιέρωση του ηλεκτρονικού λογιστηρίου. Το μήνυμα που στέλνει η Αρχή είναι ξεκάθαρο στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες: «Επιλέξτε την ηλεκτρονική έκδοση και λήψη παραστατικών και η περίοδος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο στη χρήση του 2020 και σε κάθε επόμενη χρήση μέχρι και το 2022 θα μειωθεί από πενταετή σε τριετή». Επιπλέον, όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα έχουν το πλεονέκτημα της κατά προτεραιότητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους για επιστροφές φόρων, καθώς ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις αυτές η καταβολή θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για επιστροφή, ενώ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις θα εξακολουθεί να ισχύει προθεσμία 90 ημερών.

1. Τι είναι η Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε;

Ως “Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.” νοείται η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε..

2. Τι είναι η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Ως “Ψηφιακή πλατφόρμα myDATAτης Α.Α.Δ.Ε.” ή “Πλατφόρμα myDATA” νοείται η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.

3. Πόσα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία της ψηφιακής πλατφόρμας my DATA της Α.Α.Δ.Ε.;

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία που εμφανίζονται στη πλατφόρμα myDATA είναι δύο και συγκεκριμένα:

Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων, διενεργείται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα της Οντότητας σε μηνιαία και ετήσια βάση

4. Τι διαβιβάζεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

1. Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων/ εξόδων των Επιχειρήσεων.

2. Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών.

3. Καταχωρούνται οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

4. Τα παραπάνω έχουν τυποποιηθεί (Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών), ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις οντότητες και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ.

5. Τι είναι “Σύνοψη Παραστατικού”;

Ως “Σύνοψη παραστατικού” νοούνται τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών), όπως προβλέπεται στο Παράρτημα της Α.1138/2020.

6. Τι είναι ο “Χαρακτηρισμός Συναλλαγών”;

Ως “Χαρακτηρισμός Συναλλαγών” νοείται η υποχρέωση των οντοτήτων να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς και για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης.

7. Τι είναι ο “Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)”;

Ως “Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)” νοείται ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA.

8. Τι είναι ο “Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης”;

Ως “Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης” νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.

9. Τι είναι το “Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP)”;

Ως “Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP)” νοούνται οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που καλύπτουν α) τις ανάγκες εμπορικής διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων, καθώς και β) της λογιστικής διαχείρισης για τη λογιστικοποίηση των δεδομένων της οντότητας.

10. Ποιες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α’251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων.
Στην υποχρέωση αυτή δεν εμπίπτουν:
α) Οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,
β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α..

11. Με ποιους τρόπους διαβιβάζονται οι Συνόψεις των παραστατικών Χονδρικής;

Οι Συνόψεις των παραστατικών Χονδρικής διαβιβάζονται ως εξής:
1. Μέσω Πιστοποποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με άδεια καταλληλότητας λογισμικού Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)
2. Μέσω των προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό), που χρησιμοποιούν οι οντότητες, εφόσον αυτά διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.
3. Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί στην ΑΑΔΕ. Την ειδική φόρμα καταχώρησης μπορούν να χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην σχετική Απόφαση Α.1138/2020 της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων (έως 50.000 € ακαθάριστα έσοδα για όσες οντότητες τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα είτε όσοι εκδίδουν έως 50 τιμολόγια ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος).

12. Με ποια κανάλια διαβίβασης αποστέλλονται οι Συνόψεις των παραστατικών Λιανικής;

Οι Συνόψεις των παραστατικών Λιανικής διαβιβάζονται ως εξής:
1. Μέσω Πιστοποποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με άδεια καταλληλότητας λογισμικού Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)
2. Μέσω των προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό), που χρησιμοποιούν οι οντότητες, εφόσον αυτά διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.

3. Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί στην ΑΑΔΕ. Την ειδική φόρμα καταχώρησης μπορούν να χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην σχετική Απόφαση Α.1138/2020 της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων (έως 50.000 € ακαθάριστα έσοδα για όσες οντότητες τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα είτε όσοι εκδίδουν έως 50 τιμολόγια ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος).
4. Μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές. Ειδικά για όσες περιπτώσεις προβλέπεται η απευθείας διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε.. (καύσιμα)

13. Με ποιους τρόπους διαβιβάζονται οι Συνόψεις των παραστατικών Λιανικής;

Οι τρόποι διαβίβασης των παραστατικών Λιανικής είναι οι παρακάτω:
α) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), ως εξής:
αα) είτε αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε..
αβ) είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, στην Πλατφόρμα myDATA, μέσων των λογισμικών προγραμμάτων erp είτε μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης, για τις συναλλαγές που δεν έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. (όλοι πλην καυσίμων)
β) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην Πλατφόρμα myDATA. Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31/12/2020 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται μέσων των λογισμικών προγραμμάτων erp είτε μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης
γ) αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής, μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA.

14. Τι υποχρεώσεις έχουν οι οντότητες στην περίπτωση της αυτοτιμολόγησης;

Ο Εκδότης του παραστατικού (λήπτης αγαθών / υπηρεσιών) διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδων μέσω:

Α. παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Β. προγραμμάτων λογισμικού ERP
Γ. Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης στους χρόνους που προβλέπονται ανά περίπτωση στην Α.1138/2020

Ο Λήπτης του παραστατικού (πωλητής αγαθών / υπηρεσιών) διαβιβάζει χαρακτηρισμό εσόδων μέσω:
Α. προγραμμάτων λογισμικού ERP
Β. Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης στους χρόνους που προβλέπονται ανά περίπτωση στην Α.1138/2020

15. Τι υποχρεώσεις έχουν οι οντότητες στην περίπτωση της ανάθεσης τιμολόγησης;

Ο Εκδότης του παραστατικού (τρίτος και όχι πάροχος) διαβιβάζει μόνο τη σύνοψη και όχι χαρακτηρισμό της συναλλαγής μέσω:
Α. προγραμμάτων λογισμικού ERP
Β. Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης στους χρόνους που προβλέπονται ανά περίπτωση στην Α.1138/2020

Ο Λήπτης του παραστατικού (λήπτης αγαθών / υπηρεσιών) διαβιβάζει χαρακτηρισμό εξόδων μέσω:
Α. προγραμμάτων λογισμικού ERP
Β. Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης στους χρόνους που προβλέπονται ανά περίπτωση στην Α.1138/2020

Ο Πωλητής αγαθών / υπηρεσιών διαβιβάζει χαρακτηρισμό εσόδων μέσω:

Α. προγραμμάτων λογισμικού ERP
Β. Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης στους χρόνους που προβλέπονται ανά περίπτωση στην Α.1138/2020

16. Τι υποχρέωση έχει η οντότητα που διαβιβάζει συνόψεις παραστατικών μέσω πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ);

Οι οντότητες που διαβιβάζουν δεδομένα μέσω Παρόχου και ειδικότερα για τα παραστατικά χονδρικής (τιμολόγια), δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα λοιπά κανάλια διαβίβασης της Α.1138/2020.
Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει στην περίπτωση διαβίβασης συνόψεων λιανικών συναλλαγών

17. Με ποιους ρόλους – ιδιότητες δύνανται να διαβιβάζονται δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

α) Από την ίδια την οντότητα ή εξουσιοδοτημένο λογιστή,
β) Από το λήπτη, κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης και των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
γ) Από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και
δ) Από τον τρίτο, στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης.

18. Μέχρι πότε διαβιβάζονται τα δεδομένα ανά κανάλι διαβίβασης σύμφωνα με την Α.1138/2020;

Α. Συνόψεις Παραστατικών Εσόδων & Εξόδων Αυτοτιμολόγησης – Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Ανεξαρτήτως υποχρέωσης ή μη υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. και τηρούμενου λογιστικού συστήματος (απλογραφικό-διπλογραφικό), διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:
– Σε πραγματικό χρόνο για τις Επιχειρήσεις που διαβιβάζουν μέσω Πιστοποιημένου Παρόχου από 20/07/2020 και Λογισμικών Προγραμμάτων ERP από 01/01/2021 και μετά
– Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν για τις Επιχειρήσεις που διαβιβάζουν μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης χωρίς χρονικά όρια, και των Λογισμικών Προγραμμάτων ERP από 01/10/2020 έως 31/12/2020, Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, η Δ.Ε.Η., η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.
Β. Α. Συνόψεις Παραστατικών Εξόδων & Εσόδων Αυτοτιμολόγησης – Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. έως την υποβολή της οικείας δήλωσης ΦΠΑ, ως ακολούθως:
– σε μηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις που τηρούν Λογιστικά Αρχεία με διπλογραφικό σύστημα και
– σε τριμηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα τήρησης.
Ειδικά για τις Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, η προθεσμία διαβίβασης θα  συμπίπτει με την τρίμηνη προθεσμία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ του απλογραφικού συστήματος (δηλ. σε τριμηνιαία βάση).
Γ. Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Εξόδων
Οι οριζόμενες από την παρούσα εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τις εγγραφές μισθοδοσίας, τα δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.

19. Μπορεί ο Λήπτης Αντικριζόμενων Παραστατικών ημεδαπής Α1 (χονδρικές ημεδαπής) να διαβιβάσει δεδομένα σύνοψης αντί του Εκδότη;

Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης δεν τηρεί την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, η διαβίβαση από το λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

20. Σε ποιες περιπτώσεις οι οντότητες έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν τον χαρακτηρισμό εξόδων μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή;

Ο χαρακτηρισμός εξόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή – φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για τις οντότητες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.2873/2000, για τα ακόλουθα:
α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έξοδα,
β) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας,
γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων.

21. Ποιες είναι και τι περιλαμβάνουν οι Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών;

Η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών, μέσω των οποίων διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα ανά δηλούμενη εγκατάσταση η “Σύνοψη” των εκδοθέντων παραστατικών (στοιχεία αντισυμβαλλόμενων – αξίες – φόροι – χαρτόσημα τέλη), χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών), καθώς και η “Σύνοψη” λογιστικών εγγραφών (όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών εκάστου φορολογικού έτους).

22. Ποιες είναι οι κατηγορίες των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών;

Οι κατηγορίες των Παραστατικών ΑΑΔΕ είναι τρεις (3) οι Α1-Α2, Β1-Β2 και Γ.
1. Οι κατηγορίες Α1 (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής) και Α2 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής) περιέχουν δεδομένα παραστατικών συναλλαγών που διενεργεί η οντότητα ως Εκδότης, στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
2. Οι κατηγορίες Β1 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής) και Β2 (Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής) περιέχουν δεδομένα παραστατικών συναλλαγών που διενεργεί η οντότητα ως Λήπτης στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
3. Η κατηγορία Γ (Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων) περιέχει δεδομένα εγγραφών οντότητας, για την τακτοποίηση εσόδων – εξόδων και τον τελικό προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.
Οι τρεις (3) Κατηγορίες Παραστατικών, αναλύονται, σε δεκαεπτά (17) Είδη Παραστατικών και σε πενήντα δύο (52) Τύπους Παραστατικών.

23. Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Α1;

Η Κατηγορία Α1 περιέχει τα Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής (χονδρικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών), π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Τίτλος Κτήσης, Πιστωτικό Τιμολόγιο κ.α. όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ.

24. Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Α2;

Η Κατηγορία Α2 περιέχει τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής (λιανικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο site https://www.aade.gr/mydata.

25. Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Β1;

Η Κατηγορία Β1 περιέχει τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής (π.χ. αγορές / έξοδα / λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών λιανικής), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο site https://www.aade.gr/mydata.

26. Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Β2;

Η Κατηγορία Β2 περιέχει τα Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής και συγκεκριμένα τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) αποκτήσεις – λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών χονδρικής αλλοδαπής, β) εξαιρούμενες Οντότητες ημεδαπής π.χ. ΕΦΚΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Πιστωτικά Ιδρύματα και γ) παραστατικά της κατηγορίας Α1 με αποστολέα το Λήπτη λόγω παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη ημεδαπής (στην περίπτωση που δεν διαβίβασε τη σχετική Σύνοψη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία) όπως περιγράφονται στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκε στο site https://www.aade.gr/mydata.

27. Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Γ;

Η Κατηγορία Γ περιέχει τις Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων διακριτά, για μισθοδοσία (μηνιαία), αποσβέσεις και συγκεντρωτικά για λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων /εξόδων (π.χ. προβλέψεις, αναμορφώσεις κ.α.) στο τέλος εκάστου φορολογικού έτους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο site https://www.aade.gr/mydata.

28. Ποια είναι τα Αντικριζόμενα Παραστατικά;

Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β). Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G).

29. Ποια είναι τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά;

Μη Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του Εκδότη (συναλλαγές λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής – B2C).

30. Τι διαβιβάζει ο Εκδότης του παραστατικού;

Η οντότητα ως Εκδότης διαβιβάζει τη Σύνοψη και Χαρακτηρισμό Συναλλαγών όλων των Παραστατικών αντικριζόμενων ή μη που εκδίδει (χονδρική, λιανική, εμπορία, παροχή στην ημεδαπή ή αλλοδαπή).

31. Τι διαβιβάζει ο Λήπτης του παραστατικού;

Η οντότητα ως Λήπτης διαβιβάζει το Χαρακτηρισμό Συναλλαγών για τα Αντικριζόμενα Παραστατικά ημεδαπής (κατ. Α1) καθώς και τη Σύνοψη και το Χαρακτηρισμό Συναλλαγών των Αντικριζόμενων ή μη Παραστατικών ημεδαπής αλλοδαπής που λαμβάνει (κατ. Β1, Β2)

32. Τι διαβιβάζουν επιπλέον όλες οι οντότητες;

Οι οντότητες διαβιβάζουν τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Εξόδων για τη διαμόρφωση του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

33. Ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί των Εσόδων;

Οι Χαρακτηρισμοί των εσόδων είναι οι παρακάτω:
Έσοδα (+) / (-)
1.1_Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)
1.2_Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+) / (-)
1.3_Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-)
1.4_Έσοδα από Πώληση Παγίων (+) / (-)
1.5_Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-)
1.6_Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-)
1.7_Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+) / (-)
1.8_Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+) / (-)
1.9_Έσοδα επομένων χρήσεων (+) / (-)
1.10_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / (-)
1.95_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων(+)/ (-)

34. Ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί των Εξόδων;

Οι Χαρακτηρισμοί των εξόδων είναι οι παρακάτω:
Έξοδα (-) / (+)
2.1_Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)
2.2_Αγορές Α’-Β’ Υλών (-) / (+)
2.3_Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+)
2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)
2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)
2.6_Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+) 2.7_Αγορές Παγίων (-) / (+)
2.8_Αποσβέσεις Παγίων (-) / (+)
2.9_Έξοδα για λ/σμο τρίτων (-) / (+)
2.10_Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-) / (+)
2.11_Έξοδα επομένων χρήσεων (-) / (+)
2.12_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (-) / (+)
2.13_Αποθέματα Έναρξης Περιόδου (Ε3 προηγ. Περιόδου) (-)
2.14_Αποθέματα Λήξης Περιόδου (Ε3 τρέχουσας Περιόδου) (+)
2.95_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-)/ (+)

35. Όταν ο Εκδότης του παραστατικού παραλείψει να αποστείλει τη σύνοψη των παραστατικών για κάποιον Λήπτη-οντότητα και την αποστείλει ο λήπτης, ενημερώνονται και τα ηλεκτρονικά βιβλία του εκδότη;

Με τη διαβίβαση της Σύνοψης Παραστατικών από τον Λήπτη λόγω παράλειψης διαβίβασης του Εκδότη εντός της σχετικής προθεσμίας, ενημερώνονται αυτόματα τα Έξοδα του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, καθώς και τα Έσοδα του Εκδότη που υπέδειξε. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές.

36. Σε περίπτωση που εκδίδεται τιμολόγιο σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, πως διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ;

Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν τα παραστατικά σε ευρώ με την υποχρέωση να αναφέρουν την ισοτιμία της ημερομηνίας έκδοσης αυτών.

37. Έχει εκδοθεί λανθασμένο παραστατικό που δεν έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ για το οποίο εκδίδεται ειδικό ακυρωτικό στοιχείο, ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για την οντότητα ως προς τη διαβίβαση;

Για την παραπάνω περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης από την οντότητα τόσο για το λανθασμένο παραστατικό, όσο και για το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο.

38. Σε περίπτωση που εκδοθεί παραστατικό πωλήσεων π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης και δεν έχει γίνει χρήση αυτού (ακύρωση συναλλαγής), υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης του στην ΑΑΔΕ;

Όχι, διότι το παραστατικό αυτό ακυρώνεται πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

39. Υπάρχει τυποποίηση των παραστατικών αναλόγως των δεδομένων τους. Τι γίνεται με τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί και περιέχουν μικτές συναλλαγές (π.χ. πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών);

Υπάρχει τυποποίηση των παραστατικών αναλόγως των δεδομένων τους. Τι γίνεται με τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί και περιέχουν μικτές συναλλαγές (π.χ. πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών).

Πηγή: capital.gr

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Γραφτειτε στο newsletter μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Αποκτήστε δωρεάν την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αρτοποιός ΒΑΖ - Fresh Pastry
Ταυτόχρονα θα λαμβάνετε newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με όλες τις εξελίξεις στην αρτοποιία - ζαχαροπλαστική.