fbpx

από | Σεπ 21, 2020 | Τεχνικά Θέματα

METROFOOD-RI: Ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τον κλάδο των αρτοσκευασμάτων

Ο ερευνητικό κόμβος METROFOOD-GR απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για το πρόγραμμα METROFOOD-RI προς εταιρείες παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας ώστε να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και να επωφεληθούν από δωρεάν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τη μείωση του ακρυλαμιδίου σε αρτοσκευάσματα. Οι υπηρεσίες αυτές επιδοτούνται από Ευρωπαϊκά Κονδύλια στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος προσφοράς υπηρεσιών του υπό-σύσταση ερευνητικού φορέα METROFOOD-RI. Για το πρόγραμμα μιλά στο freshbakery.gr η κα. Μαρία Τσιμίδου, επιστημονικά υπεύθυνη και επικεφαλής του Ελληνικού κόμβου METROFOOD-GR

Πείτε μας λίγα λόγια για το πρόγραμμα METROFOOD-RI, σε ποιους απευθύνεται και τι περιλαμβάνει;

Το METROFOOD-RI Αποτελεί νέα Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή (Research Infrastructure, RI) που ανήκει στον Τομέα της Υγείας και των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών του ESFRI. Στο METROFOOD-RI συμμετέχουν 48 φορείς (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ινστιτούτα μετρολογίας, εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων και ιδιωτικές εταιρείες) από 18 χώρες της Ευρώπης.

Τι είναι ο ερευνητικός κόμβος METROFOOD-GR;

Το METROFOOD-GR, ο κόμβος του προγράμματος στην Ελλάδα συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια με τη συμμετοχή 6 φορέων: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Συντονίστρια δομή), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας και η Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας του Γενικού Χημείου του Κράτους. Οι παραπάνω φορείς προσβλέπουν ενώνοντας την εξειδίκευση και τις ερευνητικές τους υποδομές να μπορούν να προσφέρουν ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες πάνω στη μετρολογία των τροφίμων που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα φορέων και κοινωνικών ομάδων (βιομηχανίες, μικρές επιχειρήσεις, παραγωγούς του πρωτογενή τομέα, ελεγκτικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, ενώσεις καταναλωτών, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια αναλύσεων κα.)

Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος;

Στόχοι του METROFOOD-RI να ενισχύσει την ποιότητα και αξιοπιστία των μετρήσεων στα τρόφιμα, να δημιουργήσει και να μοιράζεται επιστημονικά δεδομένα, πληροφορίες και εργαλεία μετρολογίας και να ενισχύσει την επιστημονική γνώση προωθώντας τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας αναφορικά με τη γνησιότητα, την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων μέσω προώθησης της Επιστήμης της Μετρολογίας στα Τρόφιμα και τη Διατροφή τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε ποιους κλάδους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Όπως αναφέρεται, όσον αφορά την αγορά, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών όλων των τομέων (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή) που ασχολούνται με την παραγωγή πρώτων υλών, τροφίμων ή υπηρεσιών σχετικά με τα τρόφιμα, τη διατροφή και την υγεία.

Τι περιλαμβάνουν οι δωρεάν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τη μείωση του ακρυλαμιδίου;

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα / επίδειξης υπηρεσιών που θα μπορούσε το METROFOOD-RI να προσφέρει σε εταιρείες παρασκευής αρτοσκευασμάτων και περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

  • Εργοστασιακής κλίμακας πιλοτικά πειράματα χρησιμοποιώντας: από 2 είδη αλεύρων, γλυκαντικών, λιπαρών, 2 τεχνολογίες επεξεργασίας (στην περίπτωση του ψωμιού), διαφορετικές συνθήκες ψησίματος (χρόνος και θερμοκρασία)
  • Έλεγχο των προϊόντων που θα παρασκευαστούν για ΑΑ από το Εργαστήριο Χρωματογραφίας του ΙΒΑ
  • Οργανοληπτική αξιολόγηση των προϊόντων (χρώμα) από το Εργαστήριο Οργανοληπτικών
  • Ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, με ορισμούς και
    συμπεράσματα

Τι θα κερδίσει κάποιος, συμμετέχοντας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Κύριος στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι να μεταφέρει την επιστημονική γνώση και να επιδείξει τεχνικές λύσεις και αξιόπιστες επιστημονικές πληροφορίες σε βιομηχανίες τροφίμων για την βελτίωση των τεχνολογιών επεξεργασίας τροφίμων και τη μείωση του ακρυλαμιδίου που παράγεται κατά την παραγωγή αρτοσκευασμάτων. Γιατί αυτό είναι σημαντικό; Γιατί το ψωμί αποτελεί ένα βασικό συστατικό της καθημερινής διατροφής στις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες και το ακρυλαμίδιο είναι γνωστό για τη νευροτοξικοτητα του και έχει ταξινομηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για τον Καρκίνο ως “πιθανώς καρκινογόνος για τον άνθρωπο” – IARC Group 2A (IARC, 1994). Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
2158/2017 – ο οποίος είναι δεσμευτικός για όλα τα Κράτη Μέλη – σχετικά με τα μέτρα μείωσης και τα επίπεδα αναφοράς για την παρουσία του ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα. και τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1888/2019 που ρυθμίζει την παρακολούθηση της παρουσίας του ακρυλαμιδίου σε συγκεκριμένα τρόφιμα. Είναι λοιπόν σημαντικό οι εταιρείες να γνωρίζουν πως και να μπορούν (τεχνικά) να παρακολουθούν και να αξιολογούν τα επίπεδα του ακρυλαμιδίου στα τρόφιμά τους όπως και τον τρόπο για να περιορίσουν τις συγκεντρώσεις.

Πως μπορεί να δηλώσει ένας ενδιαφερόμενος συμμετοχή;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μέσω της ειδικής φόρμας. Περισσότερες πληροφορίες (διαθέσιμες στα Αγγλικά) και επικαιροποιημένα
στοιχεία σχετικά με το κάλεσμα υπάρχουν στη σελίδα του METROFOOD-RI: www.metrofood.eu. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί, φυσικά, να επικοινωνήσει και μαζί μας στο [email protected] ώστε να του παρέχουμε κάθε διαθέσιμη πληροφορία.

Πρακτικά, πως μπορεί κάποιος να επωφεληθεί από τις πειραματικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας της IBA και των συνεργαζόμενων εργαστηρίων; Τι δυνατότητες προσφέρονται;

Το ΙΒΑ ασχολείται εδώ και χρόνια με την ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου “για τον προσδιορισμό του ακρυλαμιδίου στο ψωμί, τα μπισκότα και συναφή προϊόντα με Αέρια Χρωματογραφία συνδεδεμένη με Φασματομετρία Μάζας(GC-MS/MS)”. Η μέθοδος έχει αδειοδοτηθεί από την Εθνική Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, και είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης της Ρουμανίας. Συνεπώς, πρόκειται για πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών οι οποίες προσομοιάζουν τη βιομηχανικής κλίμακας διεργασίες και προσφέρουν επίδειξη μεθόδων επεξεργασίας και αναλύσεων που είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τα μέτρα των εταιρειών αρτοποιίας.

 

Λίγα λόγια για την κα. Μαρία Τσιμίδου

H M.Z. Τσιμίδου ([email protected]) έχει πτυχίο ‘Χημείας’ (ΑΠΘ, 1977) και διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Τροφίμων (University of Reading, 1985). Πριν το διορισμό της στο ΑΠΘ (1989) εργάστηκε επί 11 έτη στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη) και ως Επιστημονικώς συνεργάτης σε Ανώτατα μΕκπαιδευτικά Ιδρύματα. Από το 2009 έχει εκλεγεί Καθηγήτρια Α βαθμίδας και υπηρετεί στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, (Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ, 1989) στο οποίο τελεί ως Διευθύντρια για 9 συνεχή χρόνια.

Διετέλεσε Πρόεδρος του ΑΧΣ (2010-2012), μέλος διαφόρων επιτροπών αξιολόγησης προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Executive Editor of the European Lipid of Food Science and Technology (2016-2019) Member of the Editorial Board of Molecules. Διοργανώτρια διεθνών και εθνικών συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων και ενημερωτικών ημερίδων, επιμελήτρια τριών ειδικών τόμων (δύο για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά και ένα για το σαφράνι. Διοργανώτρια εκλαϊκευμένων σεμιναρίων και δραστηριοτήτων για μαθητές όλων των βαθμίδων, παραγωγούς, επαγγελματίες και καταναλωτικό κοινό. Συμμετέχει σε διεθνή κοινοπραξία σε δράση του Η2020 που αφορά στην ποιότητα και γνησιότητα του παρθένου ελαιολάδου http://www.oleumproject.eu/. συντονίστρια του Ελληνικού κόμβου της ευρωπαϊκής υποδομής METROFOOD (www.metrofood.eu), υπεύθυνη για το ΑΠΘ του προγράμματος HORIZON 2020 FNS CLOUD (http://www.fns-cloud.eu/). Μέλος του κόμβου Αριστείας NATROPRO του ΑΠΘ. Μέλος της εθνικής υποδομής PLANTUP. Έχει συνεργασθεί με όλα τα μέλη του ΕΧΤΤ, έχει συνεργασθεί/συνεργάζεται με μέλη του Τμήματος Χημείας μΑΠΘ, άλλων τμημάτων του ΑΠΘ και άλλων ιδρυμάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

https://scholar.google.com/citations?user=_yEOQxcAAAAJ&hl=en

https://www.linkedin.com/in/maria-tsimidou-9a254167/

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Γραφτειτε στο newsletter μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Αποκτήστε δωρεάν την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αρτοποιός ΒΑΖ - Fresh Pastry
Ταυτόχρονα θα λαμβάνετε newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με όλες τις εξελίξεις στην αρτοποιία - ζαχαροπλαστική.