Η Αρτόζα ζητά αρτεργάτη-αρτοποιό για εργασία στον Δρυμό Θεσσαλονίκης με πλήρη απασχόληση,ασφάλιση,ικανοποιητικές αποδοχές και εξέλιξη, σε ένα φιλικό περιβάλλον. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2394032343Email: [email protected]