αρτοποιοσ

71. Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Σύμφωνα με την έρευνα της Boston Consulting Group, η οικονομική κρίση αλλάζει δραματικά τη συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών και την ελληνική αγορά. Η έρευνα διεξήχθη φέτος τον Μάρτιο σε 21 χώρες όπου ερωτήθηκαν σχεδόν 25.000 καταναλωτές, μεταξύ των οποίων 800 συμμετέχοντες από την Ελλάδα. Από την έρευνα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα όπως ότι το 74% των ελλήνων καταναλωτών δηλώνουν πως τους έχει επηρεάσει προσωπικά η διεθνής οικονομική κρίση, ποσοστό που είναι το υψηλότερο ανάμεσα στις 21 χώρες όπου διεξήχθη η έρευνα.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα είναι πως διαμορφώνονται νέες αξίες στις κοινωνίες που δοκιμάστηκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται η ευσυνείδητη κατανάλωση στα καθημερινά προϊόντα σε αντίθεση με την πιο χαλαρή κατανάλωση.

Τα φρέσκα φαγητά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και η κατανάλωση στο σπίτι, σε αντιδιαστολή με τη διασκέδαση και την κατανάλωση εκτός σπιτιού, είναι οι κατηγορίες οι οποίες φαίνεται πως ευνοούνται περισσότερο από τη νέα, πιο συνειδητή και ορθολογική καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων. Η έρευνα αναλύει διεξοδικά τα σχέδια των καταναλωτών για αύξηση, σταθεροποίηση ή μείωση των δαπανών τους επόμενους 12 μήνες, σε 49 κατηγορίες προϊόντων. Αξιοσημείωτο είναι πως το 58% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα σκοπεύει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα έναντι του 7% που δηλώνει ότι θα τις αυξήσει.

Το υπόλοιπο 35% ούτε θα τις μειώσει ούτε θα τις αυξήσει. Ειδικότερα, οι κατηγορίες που φαίνεται πως θα πληγούν περισσότερο είναι τα οινοπνευματώδη και οι μπίρες όπου το 71% και 70% των καταναλωτών αντίστοιχα δηλώνουν πως θα μειώσουν τις δαπάνες τους. Αντίθετα, οι κατηγορίες στις οποίες παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις δαπανών είναι τα φρέσκα φαγητά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπου το 17% των καταναλωτών δηλώνουν πως θα αυξήσουν τις δαπάνες τους. Η μελέτη των αλλαγών και η κατανόηση των νέων καταναλωτικών προτύπων είναι τα βασικότερα στοιχεία για τον επαναπροσδιορισμό και τη νέα στρατηγική των επιχειρήσεων του κλάδου της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής. Ας εκμεταλλευτούμε, λοιπόν, αυτό το διάστημα της καλοκαιρινής ανάπαυλας. Ας προετοιμαστούμε για τις προκλήσεις της νέας σεζόν και ας εργαστούμε με συνέπεια και αισιοδοξία χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παρέχει ο “Αρτοποιός και η δουλειά του” για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες κάθε επαγγελματία.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

[logo-carousel id=logos]